Skip to main content

Personuppgiftspolicy

Innan du köper och använder produkter och tjänster från Arnpro AS ger du ditt samtycke till att vi får behandla personuppgifter om dig och bekräftar att du har läst, förstått och samtyckt till innehållet i denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in vid besök på våra webbplatser och användning av våra produkter och tjänster samt hur vi behandlar dessa uppgifter.

När du besöker våra webbplatser lagrar vi också automatiskt information om webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum/tid, klickströmsdata och andra användaruppgifter som en del av vår tjänstanalys. Dessa data kopplas inte samman med andra uppgifter vi samlar in om dig och är anonyma.

COOKIES

Vi använder också cookies på våra webbplatser i marknadsföringssyfte, för att göra besöksstatistiken pålitlig och för att öka funktionaliteten på våra sidor. För att underlätta för dig som användare skickar vi kakor (cookies) till din webbläsare. Dessa innehåller främst sessioninformation. Vi använder även statistikverktyget Google Analytics som skriver sådana cookies. Vi använder detta verktyg för att samla in statistik om antalet användare och sidvisningar på webbplatsen. Våra webbannonser (t.ex. Google Ads) kan också skriva sådana cookies till din webbläsare, bland annat för att mäta effekten av annonserna.

Som användare av webbplatsen kan du välja bort Googles användning av cookies genom att gå till Googles Annonseringsinställningar. Du har också möjlighet att välja bort användningen av cookies från tredje part genom att gå till avregistreringssidan för Network Advertising Initiative. Din IP-adress lagras också när du skickar in formulär. Personlig information som du lämnar på webbplatsen eller till oss på annat sätt distribueras inte till tredje part.

Personuppgifter och ansvar

Ansvarig för behandlingen:

Arnpro AS

c/o VD, Roger Arnesen

Dale Industriområde 1, 5722 DALEKVAM

E-post: post@arnpro.no

Telefon: 56 53 00 60

Om du har invändningar mot integritet eller användning av data som inte har behandlats på ett tillfredsställande sätt kan du klaga till Datatilsynet.

Arnpro AS är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker i samband med besök på våra webbplatser eller beställning, förvaltning av våra produkter och tjänster samt i kontakt med oss.

Arnpro AS samlar in följande personuppgifter för att identifiera och registrera kundrelationen och kontaktpersoner för kundrelationen:

Förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter lagras på:

  • servrar som drivs av Pro IPS i samarbete med Responsiv Media AS och är lokaliserade i Norge och/eller EU, om inget annat anges.

Arnpro AS är skyldigt att radera eller rätta felaktiga personuppgifter. Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter kan uppdateras med information från tredje parts register, inklusive men inte begränsat till 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene eller andra offentligt tillgängliga källor.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in så att Arnpro AS kan utföra de uppgifter och tjänster vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordning och/eller avtal. Behandling av personuppgifter sker inom ramen för gällande lag och förordning.

Personuppgifter kan lämnas ut till tredje part som Arnpro AS samarbetar med, både inom och utanför EES- och EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordning och/eller avtal, och i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Om det finns en lagstadgad skyldighet att lämna information till offentlig myndighet kommer registrerade personuppgifter att överlämnas enligt myndighetens krav.

Insyn och rättelse

Du har när som helst rätt att få insyn i de personuppgifter som är registrerade hos oss.

Förvaring och radering

Arnpro AS lagrar personuppgifter om kunder i enlighet med gällande lagstiftning. Efter avslutat arbete/uppdrag kommer vissa personuppgifter, främst dina kontaktuppgifter, beställnings- och fakturahistorik samt kopia av korrespondens, att förbli i vårt register i den utsträckning som är nödvändig för att skydda juridiska rättigheter eller lagstadgade krav på dokumentation.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan ta med dig dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Konfidentialitet och säkerhet

All dataöverföring via våra webbplatser är krypterad med säkerhetscertifikat (https). Det finns dock ingen garanti för att någon inte kan få tillgång till sådana uppgifter eller att de inte blir avslöjade, ändrade eller förstörda vid överträdelse av en brandvägg eller säker serverprogramvara.

Eftersom ingen dataöverföring över internet är 100 % säker kan vi inte garantera eller stå till svars för säkerheten för information du skickar till oss.

Om vi uppmärksammar ett brott i något av säkerhetssystemen kommer vi att meddela dig skriftligen via e-post så att du kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Genom att använda våra tjänster eller ge oss personuppgifter samtycker du till att Arnpro AS kontaktar dig elektroniskt angående säkerhets- och integritetsfrågor.

Känsliga och konfidentiella personuppgifter

Ingen av våra tjänster kräver att du lämnar känsliga eller konfidentiella personuppgifter. Registrering av sådana personuppgifter i våra system är inte tillåten och ska inte lämnas till Arnpro AS under några omständigheter.

Om du ombeds skicka in en kopia av legitimationen ska personnumret sladdas.

Tredjepartsfunktionalitet och webbplatser

Våra produkter och/eller tjänster inkluderar i vissa fall tredjepartsfunktioner, tjänster, appar och länkar från andra leverantörer och webbplatser där integritetspraxis kan skilja sig från vår. Dessa tredjepartsfunktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på webbplatsen och de kan lagra en kaka så att tredjepartsfunktionerna fungerar som de ska.

Tredjepartsfunktioner kan också samla in känslig information, som finansiell information (kreditkort) för att behandla köp av produkter eller tjänster.

Om du skickar personuppgifter till någon av dessa webbplatser är dessa uppgifter föremål för deras integritetspolicy. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa integritetspolicyerna för alla webbplatser du besöker innan du lämnar personuppgifter.

Datahanterare

Vi har underleverantörer som hanterar våra webbplatser och kundsystem och har ingått avtal om databehandling. Dessa avtal beskriver hur personuppgifter ska hanteras av våra underleverantörer/databehandlare. Våra databehandlingsavtal är upprättade enligt gällande integritetslagstiftning.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Kunden accepterar att Arnpro AS förbehåller sig rätten att göra ändringar i personuppgiftspolicyn kontinuerligt.

Arnpro AS är skyldigt att meddela Kunden om väsentliga ändringar i personuppgiftspolicyn. Väsentliga ändringar inkluderar varje förhållande som i högre grad begränsar Kundens rättigheter eller ändrar parternas skyldigheter eller rättigheter i övrigt. Meddelande om väsentliga ändringar ska skickas via e-post till den e-postadress som angetts som kontaktadress för kundrelationen.