Sekretesspolicy för Arnpros affärsverksamhet.

Arnpro AS är ett seriöst företag som tar vårt ansvar som juridisk verksamhet på allvar. Vi är
intresserade av en hälsosam och hållbar verksamhet. Vi fokuserar på kvalitet och kundvänlighet.

Som vi ser det är det bra att du har valt att besöka vår webbplats, arnpro.se. Här på webbplatsen
hittar du användbar information om oss och de mobila barackerna som vi bygger på uppdrag för våra
kunder.

Som en del av vår önskan att ge dig bästa möjliga service samlar vi in information om dig när du
kommer i kontakt för att ta reda på mer om priset på vagnarna vi bygger. Vår erfarenhet är att god
dialog ger nöjda kunder. Här använder vi både telefon och e-post.

Dialogen är personlig, även när vi kommunicerar med stora företag. Därför behöver vi information
om vem du är (namn), hur vi kan nå dig (e-post och telefonnummer) och vem du representerar
(företag).
Här är vårt åtagande gentemot dig som kund när det gäller att skydda din integritet:

 1. Ansvarsfull behandling:
  Arnpro samlar endast in personlig information som är relevant för en god dialog med kunden. För
  insamling, användning och lagring av denna information är general manager.
  I vår dagliga verksamhet ansvarar vår säljpersonal för säker lagring och användning av din
  kontaktinformation.
  • Arnpro delar inte den information du ger oss med obehöriga personer.
 2. Anledningen till att vi ber om din kontaktinformation är att tillhandahålla bästa möjliga service:
  Vi behöver din e-postadress för att skicka information till dig. • Och om det finns något som behöver
  förtydligas eller följas upp är telefonen det bästa verktyget.
  • För att vi ska kunna tillhandahålla god och personlig service, säger det sig självt att ditt namn är
  viktigt. • För det andra är det viktigt för oss vilken typ av företag du arbetar för i syfte att kunna ge
  råd som är anpassade till branschen och avsedd användning av de mobila arbetsbaracker som vi
  producerar.
 3. För att kunna lagra och använda din kontaktinformation behöver vi först ditt samtycke:
  Du ger ditt samtycke när du gör det frivilligt, uttryckligen och du är vederbörligen informerad om vad
  det innebär.
  • Volontär: För att kunna använda våra tjänster är det en förutsättning att vi kan ha en bra dialog.
  Genom att acceptera vår integritetspolicy bekräftar du att din kontaktinformation har tillhandahållits
  utan tvång eftersom du vill få mer information från oss än vad som finns på webbplatsen.
  • Express: Du måste vidta en aktiv åtgärd för att ge oss din kontaktinformation. Du gör detta genom
  att ange ditt namn, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn.• Informerad: Denna sekretesspolicy ger den information som krävs av Sekretesslagen och följer EU:s
  GDPR (integritetsdirektiv) som är införlivad i norska lagar och förordningar. När du skriver ett
  meddelande och skickar det till oss genom att trycka på knappen «Skicka meddelande» antar vi att du
  har den information du behöver för att ha förtroende för att vi tar hand om din kontaktinformation.
  4. Lagring och användning av din kontaktinformation:
  Inledningsfas: Arnpro använder en säker nätverkslösning. Du kan se detta genom att starta adressen
  med «https:» och det finns ett synligt hänglås. Från webbplatsen för kontakt skickas ditt meddelande
  till Arnpro’s Postmottagare. Informationen lagras där i vad som kallas en asp-lösning. Det betyder att
  det är en sluten och säker molnlösning. Inga utomstående har tillgång till din kontaktinformation. Det
  används endast i den vidare dialogen med dig, via telefon och / eller e-post. • Erbjudande- och
  beställningsfasen: Om du begär ett erbjudande från Arnpro för en eventuell leverans av en mobil
  arbetsbarack, ändras kommunikationens status. Då har Arnpro en skyldighet enligt bokföringslagen
  att registrera, förvara och lagra relevanta uppgifter i vårt finansiella system, tillhandahållet av
  UniMicro AS. Detta händer också i molnet med samma höga säkerhetsnivå. Här, i enlighet med
  bokföringsreglerna, är vi skyldiga att lagra personlig information och företagsinformation och lagra
  den i minst 3 år. Det är självklart att vi måste bevara personlig information och företagsinformation
  relaterad till vårt garantiansvar under denna period. Och om kunden beställer fler vagnar under flera
  år tar vi hand om personlig och företagsinformation under en längre tid. • Ändra eller radera
  personlig information: Det är naturligtvis möjligt att ändra och uppdatera personlig information. I
  vissa fall kommer det också att vara relevant att radera personlig information. Det kommer då att
  vara information relaterad till dig som person, såsom namn, telefonnummer. och / eller e-postadress. Vi förbehåller oss rätten att hålla företagsnamn i vårt register. Det beror på att vi måste
  kunna leverera reservdelar till mobila arbetsbaracker även efter att garantiperioden har löpt ut. De
  vagnar som vi levererar har lång livslängd eftersom de är byggda med omsorg och med hög
  yrkesstolthet. Vi vill att kunder ska komma tillbaka, inte vagnarna. Därför vill vi ha en så bra
  kundkatalog som möjligt med uppdaterad och korrekt info / data. För oss är det naturligtvis att du
  som kund kan få tillgång till personlig information som vi har lagrat om dig.
  5. Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och vår behandling av personlig
  information. Använd gärna dialogrutan på vår webbplats (https://arnpro.se/kontakta-oss/) eller
  skicka ett mejl – post@arnpro.no eller ring oss – 56 53 00 60
  Arnpro är Norges ledande tillverkare och leverantör av mobila etableringar. Vi tar vårt ansvar som
  socialaktör. De mobila etableringarna som vi levererar bidrar till bättre HSE och i många fall till bättre
  ekonomi för våra kunder. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.
Cookies
Google Analytics samler inn avidentifisert informasjon (informasjon som ikke kan spores til en enkeltperson) om besøkende på vår nettside. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Google Analytics
Dataen hjelper Arnpro med å sette opp remarketing, samt gir Arnpro nødvendige tall på hvordan vi kan forbedre www.arnpro.se og drive strategisk markedsføring.
Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her
Lurer du på hvordan Google Analytics hjelper oss med målrettet markedsføring kan du lese mer her